پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

دانلود پرسشنامه سبک رهبری سالزمن، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، روش نمره گذاری، اعتبار و روایی، منبع. توضیحات: هدف این پرسشنامه، خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است. توسط مدیران و روسا پاسخ داده

دسته بندی: عمومی» پرسش نامه

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 359 کیلوبایت

دانلود پرسشنامه سبک رهبری سالزمن،

در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

عبارات

روش نمره گذاری

اعتبار و روایی

منبع

توضیحات:

هدف این پرسشنامه، خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است. توسط مدیران و روسا پاسخ داده می شود و مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزاد منشانه، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه را ترسیم می کند.

سالزمن و اندر کولک (1982) این پرسشنامه را در بین مدیران یک سازمان اجرا کردند و با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار 86/0 را گزارش داده اند. شیدر (1977) در مطالعه ای که بر بر روی رهبران سازمان های دولتی انجام داد، با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار 88/0 را مشاهده کرد.

  • پرسشنامه سبک رهبری سالزمن pdf
  • تفسیر پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
  • پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
  • تحلیل پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
  • دانلود پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

کلیک جهت دانلود