فایل پاورپوینت آماده بررسی روش های نوین آنالیز مواد به کمک روش فلور سانس پرتو ایکس XRF

فایل پاورپوینت آماده بررسی روش های نوین آنالیز مواد به کمک روش فلور سانس پرتو ایکس XRF

به نام خدا

فایل پاورپوینت آماده با موضوع بررسی روش های نوین آنالیز مواد به کمک روش فلور سانس پرتو ایکس XRF که برای ارائه سمینار و پروژه های دروس رشته مهندسی مواد و متالورژی صنعتی، بازرسی جوش، مهندسی صنایع، ایمنی صنعتی، مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی، پلیمر و سایر رشته های دیگر مهندسی که با فرآیندهای ذوب و انجماد فلزات و آنالیز مواد سرو کار دارند مفید است با قیمت مناسب ارائه می گردد

کلیک جهت دانلود