پروپوزال: بررسی تاثیر مدیریت دانش در برنامه های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور

پروپوزال: بررسی تاثیر مدیریت دانش در برنامه های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور

پروپوزال در قالب ورد، 13 صفحه همراه با فهرست منابع و دو پرسشنامه محقق ساخته (مدیریت دانش و آموزش از راه دور).

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: WORD

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 227 کیلوبایت

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر مدیریت دانش در برنامه های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

کاربست یافته های طرح

اهداف تحقیق

پیشینه طرح پژوهشی

مبانی نظری طرح پژوهشی

سئوالها یا فرضیه های پژوهش

معرفی و تعریف عملیاتی متغیرها

داده های مورد نیاز

ابزارهای اندازه گیری

اعتبار و روائی ابزار مورد نظر

جامعه و نمونه آماری و روشهای نمونه گیری

روش تحقیق

شیوه های تحلیل اطلاعات (روشهای آماری)

منابع و مآخذ

پرسشنامه ها

امروزه در عصر پیشرفت شتابان دانش و فن آوری که سیمای آموزش و پرورش به کلی در حال تغییر است، برخورداری معلمان از دانش، اطلاعات، فنون، اصول و راهبردهای آموزشی به تنهایی کافی نیست؛ بلکه سازماندهی، بکارگیری و استفاده بهنگام و به جا از اطلاعات در محیطهای آموزشی امری ضروری و الزام آور است. به عبارت علمی تر، مدیریت دانش و آموزش را می توان از مبادی جنبش نرم افزاری و تولید دانش در مدارس قرن اطلاعات بشمار آورد؛ مدیریتی که سازماندهی، بازیابی، انتقال و نشر دانش را از مدارس آغاز می کند، سرمایه عقلانی دانش آموزان را با ایجاد انگیزه های راهبردی بکار می گیرد و به چرخه حیات دانش که یادگیری سازمانی را بنیان می نهد، در جامعه سرعت می بخشد

  • پرسشنامه ها
  • اهمیت و ضرورت مسئله
  • یادگیری سازمانی
  • بیان مسئله
  • مدیریت دانش
  • جامعه و نمونه آماری و روشهای نمونه گیری
  • پروپوزال
  • آموزش از راه دور
  • اهداف تحقیق
  • سئوالها یا فرضیه های پژوهش

کلیک جهت دانلود