پروژه آمار آیا بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟

دسته: آمار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 65 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

پروژه آمار آیا بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟

خلاصه

بیشتر افراد جامعه فکر می کنند با توجه به پیشرفت علم و فن آوری و ارتقاع سطح فرهنگ جامعه به طبع والدین دانش آموزان (جامعهء پدران) دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند. همچنین بعضی از افراد نیز فکر می کنند با عنایت به اینکه بالا رفتن سطح فرهنگ به دوره پدران مربوط نمی شود؛ سطح علمی والدین (پدران) تغییری نکرده و در سطح پایینی باقی مانده است.

حال به این سوال می رسیم که آیا بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟ در این پروژه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

مقدمه

هدف این پروژه مقایسهء میزان سطح علمی پدران دانش آموزان می باشد.

ممکن گاهی دانش آموزان در مدرسه از یکدیگر در مورد میزان سطح علمی پدرانشان سوال هایی بپرسند. ممکن است بعضی ها در جواب به مدارک بالایی اشاره کرده وبعضی ها نیز مدارک پایین را نقل کنند. حتی ممکن است بعضی ها پاسخ درست ندهند.

حال می خواهیم به واقعیت موضوع دست پیدا کنیم.

جمع آوری داده ها

به دلیل مشکلات موجود برای جمع آوری داده ها در مدارس، دبیرستان شاهد امام رضا (ع) در شهرستان خمین با تعداد 450 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شد. جامعه از پایه اوّل دبیرستان تا دوره پیش دانشگاهی بودند. جمع آوری داده ها می توانست از سه راه تهیه پرسش نامه، مصاحبه شفاهی و استفاده از داده های از پیش تعیین شده انجام شود. ولی به دلیل کمبود وقت و نیز اینکه از طریق مصاحبه و پرسش نامه کتبی ممکن بود تعدادی از افراد جامعه پاسخ درست ندهند یااز دادن پاسخ درست امتناع کنند ویا ممکن بود بعضی از اعضای جامعه از قلم بیفتند; راه داده های از پیش تعیین شده به نظر مناسب تر آمد. داده های جمع آوری شده در جدول زیر آورده شده اند.

  • پروژه آمار آیا بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟
  • بررسی بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟
  • پایان نامه بیشتر پدران دانش آم
  • دانلود بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟
  • پروژه آمار آیا بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟
  • بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟
  • تحقیق بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟

کلیک جهت دانلود