بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری

دسته بندی: روانشناسی

عنوان: بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری

قالب: Word

تعداد صفحات: 78

شرح مختصر: شاید برای عده ای تصور اینکه بتوان در مدرسه ای از تشویق استفاده کرد کمی دشواراست اما واقعیت این است که می توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شکوه معلمان و شاگردانی بود که با سرمایه از محبت وچهره های متبسم ومصصم در تلاش هستند که در کارهای خود موفق بوده اند. پس باید رنگ مدرسه ای یادآور زیبائیها و نیکوئیها باشد. چرا که هم انسانها بالاخص نوجوانان محبت پذیر می باشند. و لذا نیاز به محبت از اساسی ترین نیازهای هر انسان می باشد. تشویق نیروها و استعدادهای دانش آموزان را به کار می اندازد و استقامت آنها را در کارها زیاد می کند و موجبات سرعت در کارهای بدنی را فراهم می کند و در کارهای فکری موجب سعی و کوشش بیشتری می گردد. تشویق وتقویت رفتار مثبت کودکان سبب شکل گیری عادات مطلوب در آنان می شود. به عبارت دیگر از آنجا که از طریق رفتارهای تشویق آمیز کلامی و غیر کلامی مادی وعنوی فردی وگروهی مستقیم و غیر مستقیم مربی بیش از هر چیز به یک نیاز هم نوجوانان یعنی نیاز به محبت متعلق و توجه پاسخ داده می شود. ما شاهد بیشترین مؤثرترین و پایدارترین اثر در رفتار آنان هستیم در حالی که وقتی دانش آموزی را تنبیه می کنیمن نه تنها به هیچ یک از نیازهای خطری و اساسی او پاسخ نمی دهیم بلکه تعادل حیاتی اش را بر هم زده او را با تجربه ناخوش آیندی که همواره ازآن گریز دارد مواجه می کنیم ولو اینکه بطور موقت رفتار مطلوب آن را کنترل کرده باشیم.

دارای مقدمه، نتیجه، چکیده و جدول نمودار پرسشنامه

کلمات کلیدی: یادگیری، روشهای آموزش، روشهای انتقال مفهوم، تشویق برای یادگیری، نیاز به محبت، روانشناسی بالینی، روانشناسی کودکان، روانکاوی، روانشناسی نوزادان، روانشناسی تدریس، روانشناسی آموزش، علم روانشناسی

  • روشهای آموزش
  • روشهای انتقال مفهوم
  • یادگیری
  • تشویق برای یادگیری
  • نیاز به محبت

کلیک جهت دانلود